Styremøte 18. oktober 2012

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 18. okt -12

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Ottar Slydal, Kirsti Arctander, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen og Turid W. Pedersen.

 

 

Sak 61/12            Innkalling og saksliste godkjent.

 

Sak 62/12            Protokollen fra siste møtet godkjent.

 

Sak 63/12            Referatsaker

                        -    Turen til Kyllingdaleren ble gjennomført i godt vær 6. sept.

-         Møte med kommunen ang. fotoarkivet er avholdt (aktuelt tema er bl.a. samtidsfotografering).

-         Brev fra Landslaget for lokalhistorie med diverse påminnelser.

-         Bibel etter Børre Holmstad, eid av Gurine Kristoffersen (trykt i 1882). Den legges i arkivet. Gotisk skrift.

-         Temamøte med Annar Gran ble ikke aktuelt i høst.

-         Kopi av Slektstavla til folket i Skaftnes. Innrammes og henges opp.

-         Fått bøker etter Marius Evjebergs forlag. Listen over disse legges ut på hjemmesiden.

-         Ringstadkveld på Borg 24. okt. -12.

 

Sak 64/12            Turid Sundafylleren – minnestein. Videre arbeid.

Det er mulig å reise en minnestein over denne landnåmskvinnen som reiste fra Hålogaland til Island i år 945. Stein kan hentes i Skifjordmarka.  Det må tas kontakt med kommunen om plassering. Formannen jobber videre med saken.

 

Sak 65/12            I Vesterled sommeren 2013. Orientering om mulig reiserute og pris.

Forslag på reiserute utarbeidet av Sigfus Kristmannsson. Vi arbeider videre med saken og ser hva vi kan få til i overgangen juni/juli -13. Max 20 deltakere.

 

Sak 66/12            Aktivitetsideer

-         Pakking av bøker og kalendere.

-         Markering av Halvor Gustavsen sitt arbeid. Utstilling? Vi prøver å få til noe i vårsemesteret.

-         Tur til kraftverket i Heimredalen.

-         Tur til Kartfjorden.

-         Skaftnesdagen (16. juni?)

-         I forbindelse med 100-årsmarkeringen av kvinners stemmerett i 2013: Noe om kvinnene i lokalpolitikken på Vestvågøy? Haldis, Gunnlaug  og Kjersti leter i protokollene etter navn.

 

Sak 67/12            Undergruppelederne har ordet

Sverre:             - Første møte for å planlegge neste års kalender avholdes i  nærmeste framtid.

- Den nye PC’en er tatt i bruk.

Haldis:             - Har fått en del grunnlagsmateriale til boka ”Nord-Norge i nær fortid” hos Svein Kongsjord. Dette er nå ordnet og arkivert.

- Vi leier en arkivreol mer på Rådhuset for å dekke behovet.

Kjersti:             - Nasjonal slektsforskerdag siste lørdag i oktober hvert år.  Kan vi leie lokale på videregående? Tema i år er hva vi kan finne ut av gamle brev og kort.

- Det planlegges flere temakvelder. Kjersti har mange ideer.

 

Kjell Tore har rapportert om at de har ligget litt etter med årboka p.g.a. sykdom på trykkeriet. De har stått på og er kommet a jour nå. Det blir pakking og utsending så fort trykksakene foreligger.

 

Sak 68/12            Dialekttempen

Hanne Lykkja har tatt kontakt ang. et produkt som kalles dialekttempen.  Det gjelder dialektord som angår temperaturer. Disse nyttes på termometer som så kan selges. Vi vurderer dette, men prisen er noe høy med tanke på salg.

 

 

 

Kolbjørn innkaller til styremøte i siste halvdel av november, hvis behov.

 

 

Turid WP

referent