Styremøte 16. juni 2010

Styremøte 16. 06. 2010.

Styremøtet denne gangen ble holdt i ”fjøset” hos Kjell Thore i Slydalen. Vi ble vist rundt i hus og fjøs og er imponert både over bygningene og alt som finnes inni dem. Respekt for eldre tider, kreativitet og stor arbeidsinnsats vises her.

Til stede: Gunn, Kolbjørn, Karl Johan, Kjell Thore, Haldis, Turid Wenche, Sverre, Ottar, Gunnlaug.

Sak 41 Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 42 Referat fra siste styremøte godkjent.
Sak 43 Referater.
a)Meldinger om døde og utmeldte medlemmer strykes i medl.register.
Sak 44 Gjennomgang av aktiviteter i 1.halvår.
- Årsmøte
- foredrag av Johan Sirnes, turreferat Svein Kongsjord.
-Tur i Tjønndalen
-Båttur for å se på havskillemerker. (Noe for ”ut i naturen”?)
-Kirkegårdsvandring, mye kulturhistorie her.
-Skaftnesdagen
Vi var enige om at årets aktiviteter hadde vært vellykket.
Haldis luftet ideen om en lengre medlemstur.
Sak 45 Aktiviteter i 2.halvår.
22.aug. tur til Aalan gård, vårt bidrag til kulturminneåret.
Arbeid med kalender og bok. Tur til Holsøya?
Sak 46 Annar Gran har samlet stoff om Vestvågøy i gamle lokal og regionalaviser. Spør om historielaget er interessert i dette.
Vi er interessert, men må se på hvordan vi kan bruke det. Temakveld om dette?
Sak 47 Eventuelt.
Kjell Thore orienterte om arbeidet med årboka og den er i rute.

Seilturen måtte denne gang avlyses på grunn av kaldt og dårlig vær.

Neste møte 18.august. ref. Gunnlaug.