Styremøte 15. mars 2017

 

 

Referat fra styremøte i VHL 15.03.17 

 

Tilstede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Anita Dunvold, Karl Botolfsen, Haldis Waag, Eldar Andersen, Karl Hansen, 

Ord for dagen: Karl Botolfsen leste fra et kort han hadde fått, «Lykke». 

 

Sak 09/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 10/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 

Merknader. Karl Botolfsen var til stede, men var ikke kommet med i referatet. 

Godkjent med de tillegg som fremkommer over. 

 

Orienteringssaker:  

 • Kulturminner i samfunnets tjenester. Kulturminnedagene. 

 • Bekreftelse fra L.F.L Rapporteringsskjema  

 • Øystein Morten skal skrive om fraflyttete gårder i Norge, rundt 1800 tallet eller nylig. 

 • Kulturelle skolesekken. Ikke tatt opp med Robert Solberg 

 • Ingar Sletten Kollonen skal skrive bok 1940 -  45 

 • Kolbjørn refererte brev fra Trond Handberg 

 • Bokmanus, forespørsel om intervju av ei voksen dame. Gunnlaug snakker med Eva S. 

 • Invitasjon fra Svolvær/ krigsminnemuseet. 

 • Vestvågøy kommune bevilger kr 12000 i økonomisk støtte til aktiviteter i jubileumsåret. 

 • Årsmøte i L.F.L sender ingen 

 • Skriv fra Zubarus om kortbetaling. 

 • Qultura fritidsklubb ungdomsaktiviteter i 2017.  Sender over oversikt over turer.  Invitasjon til møte 27. mars 

 • Maleriet til G. Schønning er kommet til Kolbjørn, oppvares der til overrekkelse. 

 • Purring på kontingent sendes ut over påske. 

 • Få laget innmeldingsskjema til historielaget. 

 • Eldar gir opplysninger av utskrevne matroser til P.W. Tordenskjold 

 • E-post om gruvedrift på Gimsøy (Smorten, Moland). Kontakt GHL. 

Sak:11/17 Skrei- og Vikingefestivalen på Borg 

 • Gjennomgang av program 

 • 124 påmeldt 

 • Registrering fra kl. 10.30 

Sak 12/17 Høringsnotat fra L.F.L 

 • Lovendringer og vedtekter for landslaget.  

 • Laget vårt har valgt å stå som medlem av LFL, men som selvstendig lag. 

 

Sak 13/17 Eventuelt 

 • Temakveld om G. Schønning i vår etter at kulturhuset er åpnet. 

 • Skriv om smiene på Vestvågøy, oversendes bokredaksjonen 

 • Neste møte 19.04.17. 

 

Møtet hevet 20.30, 

Karl Hansen 

Ref.