Styremøte 14. april 2010

Referat fra styremøte 14. april kl. 18.30.

Til stede:Gunn,Kjell Thore,Kolbjørn,Karl Johan,Gunnlaug og Sverre. Turid Wenche og Ottar hadde meldt forfall.
Sak 23 Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 24 Referat fra sist styremøte godkjent.
Sak 25 Referatsaker :
a) Søkt om 20.000 i kulturmidler (jfr. Digitalisering av bygdebøker)
b) Invitasjon til USA tur.
c) Invitasjon til seminar i Bodø om Nordlands historie.
Karl Johan vurderer å delta.
d) Medlemsblad,innmelding Norsk Navnelag.Karl J ser på dette.
e) Johs. Røde tilbyr foredrag om boka si - Folkeakademiet
f) Brev fra Landslaget om prosjektstøtte.
g) Kjell Thore refererte fra kurs i årboksarbeid.
h) Mottatt årsberetning fra Husfliden A/S.
i) Brev fra sognepresten i Buksnes om kirkegårdsvandring 3. juni.
j) Narviksenteret ber om opplysninger omrussiske fangeleirer i Vestvågøy.
Sak 26 ”Vindenes Hus”.Dokumentarfilm fra Veidnes i Finnmark blir vist på kinoen 21.april kl.18.
Kan vi gjøre noe lignende for å dokumentere historie? Ressurspersoner: Knut Ivar Johansen, Steinar Bergheim?
Sak 27 Gunnlaug orienterte om arbeidet med Skaftnesdagen.
Sak 28 Vi må lage en oppdatert adresseliste til de som selger årbøker.
Sak 29 Programmet for turen til Tjønndalen er i boks.
Sak 30 Arbeidet med registreringer av butikker på 50-tallet er i gang. Likeså går arbeidet med havskillemerker sin gang.
Sak 31 Eventuelt. Invitasjon fra Lofotradioen til å lage program om historielagenes arbeid. Gunnlaug nevnte litt om
Nordland husflidslags prosjekt om registrering av klær fra før 1950.

Neste møte 26.mai. Ref.Gunnlaug