Natur-, kultur- og landskapshistorie på Vestvågøy. 24.03.2010

En spennende historisk vandring ved lektor Johan Sirnes.

Onsdag 24.mars hadde Vestvågøy Historielag invitert til naturopplevelser i vårt nærområde. Forteller var lektor Johan Sirnes som gjennom sine utrolig rikholdige kunnskaper ga oss en historisk vandring helt tilbake for 2.8 milliarder år siden til de første gneisene som finnes i Lofoten. Dette også ved hjelp av gode illustrasjoner og fotos.
Vi fikk vite om de ulike steinarter, om omforming av landskapet, om utviklingen og isens arbeid , om vegetasjonen og om dyrelivet. Dette var en historietime mange flere skulle fått med seg.
Historielaget takker Johan Sirnes for en vellykket temakveld og håper å få han tilbake en annen gang.
Det bør nevnes at han blir å høre på ”Villblomstens dag” den 20.juni – et arrangement han har sammen med Lofoten Turlag.

Båttur fra St Petersburg til Moskva.

I tillegg til overnevnte fikk vi en fortelling med billedillustrasjon fra en båtreise tidligere leder av Historielaget, Svein Kongsjord, hadde gjort. Dette gjaldt en tur fra St Petersburg til Moskva – langs elver, kanaler og innsjøer, samt besøk og stopp på enkelte steder underveis. Dette kåseriet skulle egentlig vært vist på siste åremøte i laget, men måtte gå ut på grunn av tekniske problemer.
Innslaget var velredigert, interessant og viste en kåsør med innlevelse i temaet.
Laget takker også Svein for bidraget som gjorde kvelden til en fin historiefest.

Begge kåsørene fikk blomster som takk.