Gamle avisutklipp - del 1

GAMLE AVISUTKLIPP V/ Annar Gran

Onsdag 28.september arrangerte historielaget 2.del av temaet ”Gamle avisutklipp” som Annar Gran har samlet helt fra 1880-tallet og som gjelder innlegg som har med Vestvågøy å gjøre og omhandler aviser utgitt i Lofoten.
Sist tok man for seg aviser utgitt i Vestvågøy som Lofotens Budstikke, (Ballstad/Gravdal) ,Lofotens Avis og Lofoten(ll), begge Stamsund.
Denne gang var det Våganavisene som ble presentert og innholdet konsentrert til rundt århundreskiftet 1800. Dette var ”Lofotens Tidende”, Nordlændingen, Lofoten og Lofotposten.
Gran fortalte innledningsvis om opphavet til avisene, som kom ut i Kabelvåg og Svolvær. Deretter tok Kolbjørn Bugge for seg Nordlændingen og Lofotens Tidende og leste en del utvalgt stoff derfra, mens Karl Johan Solheim leste fra Lofotposten. Ellers hadde Gran en generell gjennomgang av alle avisene.
I sum kan sier at det ligger mye interessant historikk i dette lesestoffet. Bare tiden la begrensninger på stoffgjennomgang også denne kvelden.
Flere har uttrykt ønske om en ny kveld til våren 2012 der tiden fram til 1940 blir gjennomgått, og da er det spesielt Lofotposten som er aktuell. Kanskje kan det være grunnlag for å følge en del saker og tema gjennom systematisering for på denne måte å få mer sammenheng. Dette vil historielaget sammen med Gran se nærmere på. Likeså er det nødvendig med noe redigeringsarbeid før stoffet kan legges ut til almen lesning. Det er ca 2000 sider med stoff som er samlet, og det må tenkes gjennom hvordan dette kan bli lagret og bli tilgjengelig.
Takk til alle som møtte til temakvelden og igjen takk til Annar Gran.

Kolbjørn Bugge

Leder VHL