Foredraget "Erindringer fra Grini". 17.09.2008

Tidligere professor i statsvitenskap Thomas C. Wyller fortalte om sitt 3-årige opphold på Grini under krigen.
Dette skjedde i Vestvågøy videregående skoles aula onsdag 17. september.

Wyller holdt et interessant og engasjerende foredrag om tiden han satt i fangenskap på Grini. Han var blant mange andre meget aktiv i motstandsbevegelsen innenfor murene. De hadde forbindelse med motstandsfolk utenfor leiren, og det gikk en strøm av informasjon begge veier, uten at tyskerne oppdaget det. Wyller fortalte at dette arbeidet ikke hadde noen betydning for krigens utfall, derimot var det meget viktig for de innsatte. På denne måten kunne de blant annet gi beskjed til familiemedlemmer som ikke var tatt til fange hvordan de hadde det, og også få vite hvordan det sto til der hjemme. Hvis de innsatte i forhør ble tvunget til å røpe navn på motstandsfolk utenfor leiren kunne de gi beskjed til disse så de kom seg unna tyskerne. De hadde også hemmelig tilgang til radio, slik at de kunne holde seg orientert om hva som skjedde ute i verden. Denne informasjonen ble videreformidlet til de andre fangene, og til familie og venner utenfor.
Wyller fortalte også at det var et rikt kulturliv på Grini. Blant annet ble det spilt teater og diktet sanger. Den kjente, nå avdøde Otto Nielsen var blant dem som bidro til dette.
Det var naturlig nok anledning for publikum å stille spørsmål underveis.

Alle foto: Sverre Gulbrandsen.

 

Historielagets leder Kolbjørn Bugge presenterte foredragsholderen Thomas Wyller.

 

 

 

Det var litt over 30 engasjerte publikummere i aulaen.

 

En av publikummerne hadde også sittet på Grini på samme tid som Wyller,
men hadde ikke truffet ham der.