En Kåre Ringstad-kveld

Den 24.10.2012 inviterte Vestvågøy Historielag

EN KÅRE RINGSTAD-KVELD

                                        -til ære for vår lokale arkeolog-

sammen med Lofotr Vikingmuseum til tema- og minnekveld om vår avdøde amatørarkeolog. Et langt liv med stor interesse for lokal arkeologi tok slutt i 2012. Med bakgrunn i det som Kåre Ringstad har gjort for øyas og Lofotens historie, er det så stort at det måtte markeres.

Familie, medlemmer av historielaget og andre interesserte deltok på denne markeringen, til sammen ca. 120 personer, noe arrangørene satte stor pris på. Etter velkomsthilsen i Glassgården, måtte programmet legges om nettopp på grunn av stor deltakelse. Omvisningen på Borg under ledelse av Marion Fjelde Larsen ble derfor gjennomført etter at det offisielle programmet var over.

I storsalen startet det hele med kulturinnslag ved Robert Solberg og Kolbjørn Bugge før filmen «Drømmen om Borg» ble vist. Deretter holdt leder av Historielaget minneord over Kåre og hans arbeid for laget. Så ble det vist et videoopptak med Kåre i forbindelse med funnet av «Gyda» fra Sund, der vi fikk se han slik vi alle kjente han, rik på lokalhistorie sammen med god fortellerkunst. «Glimt fra Fortiden» heter opptaket og er gjort av Sverre Myrstad, kollega av Kåre fra Telegrafen på Leknes.

Som avslutning spilte Robert Solberg folketoner før de frammøtte kunne gå tilbake til Glassgården for kaffeservering.

Kvelden ble en verdig minnestund for Kåre Ringstad – en frontfigur i lokalt historiearbeid i Vestvågøy.

 

Klikk på denne linken for å høre intervju med Kåre, og mye annet interessant stoff på siden til Nordland Fylkesleksikon: http://www.nrk.no/nordland/fylkesleksikon/index.php/Vestv%C3%A5g%C3%B8y