Aktiviteter 2012 og 2013.

FRA ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG

Under årsmøtet i Vestvågøy Historielag fikk de frammøtte høre  noe som om ikke lenge er historie for de fleste.. Det gjelder alle kjente og brukte meer som fiskerne brukte for å finne fram til  de beste fiskeplassene. Laget hadde besøk av Steinar Friis fra Ramberg,  som fortale gamle fiskehistorier og framførte sitt fantastiske dikt om »Mean på yttersia» til stor appalaus. Steinar skal ha stor takk for innslaget og ros for nedtegnelsen.

 

I årsmeldingen fra styret som ble lagt fram, viser at 550 medlemmer er tilknyttet laget med ca. 40 % utenfor øya. Det ble sagt minneord over medlemmer som hadde gått bort i 2012, og spesielt ble nevnt æredsmedlemmer som Kåre Ringstad og Nils Vian, som hadde gjort en stor innsats for laget. Medlemsmassen har en relativ høy alder, og det slites med å få med yngre, men erfaringen er at interessen for forhistorie og forfedre kommer med årene.

 

2012 har vært et aktivt år. Arbeidet med godt innarbeidede rutiner har gått bra, og det legges ned et

stort arbeid med Vestvågøykalenderen og med årboka Lofotr, men også med slektsarbeid, arkivering og generelt lagsarbeid.

 

Av aktiviteter kan nevnes tur til Hamsundsenteret,  arbeidet med fornying av lagets heimeside og  forberedende arbeid med Ola Berg-arkivet og fotoarkivet (sammen med kommunen). Temakvelden om «Folkemusikk fra Vestvågøy» ble godt tatt i mot, og nå arbeides det med å spille inn slåtter som settes i forbindelse med de mange spillemenn fra Vestvågøy. Her må nevnes Robert Solberg, Bent Stokke m.f. som pådrivere. Dette kommer vi tilbake til senere. Skaftnesdagen  den 16.6. med tema om gamle mattradisjoner ble godt besøkt. Så var det tur til Kyllingdalen med Terje Karlsen den 6.9. og minnekveld på Borg for Kåre Ringstad i november.

 

Regnskapet ble i år lagt fram med underskudd, noe som hadde sammenheng med  nyinvesteringer og tap i forbindelse med salg av bøker og kalendere. Budsjettet for 2013 ble lagt fram med balanse på kr 334000. Kontingenten er satt til kr 350, og medlemsfordelen er gratis tilsendt bok/kalender til verdi kr 300.

 

Aktivitetsplanen for inneværende år er rikholdig. Bearbeiding av Ola berg-arkivet og Vestvågøyas første avis  settes i gang og blir lagt ut på heimesiden. Likeså er Høynes-arkivet gull verdt og må bevares. Vi nevner temakveld om russefangeleirene på øya ved historiker Michael Stokke, tur til kraftanlleget i Hemmerdalen ,Eggum, den 11.5., oppsetting av bautastein for landnåmskvinnen som dro fra Hålogaland  til Island ca.945, historisk tur til Island i juli, Skaftnesdag i juni, utarbeide kulturminnekart for Vestvågøy, om kvinner i lokalpolitikken, prøve å finne ut om og gå deler av gammelveien fra Øverbygda til Tussan/Gravdal, samt annet lokalhistorisk arbeid.

 

Under valgene ble alle i styret gjenvalgt. Det samme ble undergruppene, mens bokkomiteen får Ann-Brit Pilegård-Simonsen i tillegg. Laget ser fram til nok et aktivt år for lokalhistorien i kommunen. Har du lyst så bli med som medlem, så ta kontakt. Ellers kan sies at vi trenger folk med IT-kjennskap og for fotobehandling.

 

Kolbjørn Bugge

Leder VHL