Kulturminnedag på Reine gård, Ballstad. 21.09.2008

KULTURMINNER PÅ REINE GÅRD.

Søndag 21.september arrangerte Vestvågøy Historielag tur til Reine Gård på Ballstad. Dette var en ukes utsatt kulturminnedagsmarkering, og etter den fine høsten vi har hatt, skulle deltakerne få kjenne den første uværsdagen på lang tid. Planene om å vandre fra skolen til gården måtte endres, slik at orienteringen om ulike stedsnavn på turen må gjøres ved en annen anledning.

De 20-talls frammøtte ble tatt vel imot av vertskapet, Brita Arctander og Frank Rist, og når høststormen raste på det verste, kunne vi nyte nytrukket kaffe og kaker inne i stuene. Der fikk vi bl.a. møte 2 som var vokst opp på gården, Ruth Haug og Kjartan Arctander. Etter en gjennomgang av gårdens historie, ble det en interessant spørrerunde før vi gikk over til å snakke om den restaurerte mølla.

Vi fikk innblikk i den noe møysommelige arbeidsgang som ligger bak, der selve kverna har sin historie med alle navn og funksjoner, mens det fine kvernhuset er oppbygd av tømmer fra området. Et flott historisk arbeidsstykke, og ekstra hyggelig var det å se kverna i funksjon.

Det er noe godt med å se at det blir tatt vare på historiske minnesmerker, sitte i godstua og tenke på at her har det bodd folk i flere hundre år og med mange ulike eiere. I Bygdeboka for Buksnes kan det leses mer om dette.

For meg som leder av historielaget, retter jeg en hjertelig takk til Brita og Frank for gjestfriheten og for at de har lagt ned så mye arbeid for å gjenskape den gode, gamle atmosfære i huset og på gården. Vi fikk oppleve en skikkelig historietime denne septembersøndagen, og vårt håp er å kunne komme forbi der en annen gang.

Kolbjørn Bugge
leder

Turdeltakerne er klare.

På tur fra Ballstad skole til Reine. Foto: Sigbjørn Lauritzen.

Hovedhuset på Reine gård. Foto: Sverre Gulbrandsen.

Det restaurerte kvernhuset.

Kvernstein.

I kvernhuset. Frank Rist fortalte hvordan kverna fungerte.

Her kommer melet ut.

Brita Arctander fortalte om livet på gården.

Frank Rist leste fra bygdeboka og fortalte om livet på gården. Han fortalte også om arbeidet med å bygge opp det gamle kvernhuset.

Turen går videre inn til Kyllingdalen.

Skottinden.

Terje Karlsen fortalte om Kyllingdalen.