Møtereferat Fotogruppa 1. mars 2012.

Vi har hatt årets 2. møte i Fotogruppa, og er godt i gang med Vestvågøykalenderen 2013. Det er god tilgang på "nye" bilder, og i tillegg har vi mange bilder i arkivet vårt. Det vanskeligste er å fordele bildene best mulig geografisk. Det tar også tid å få samlet inn opplysninger til bildene, men vi har godt håp om å få kalenderen klar i god tid før sommeren.