Årsmøtet 2009

Årsmøte 28.01.09 på Surprise kafe.


Det var god oppslutning om årsmøtet.


Historielagets leder, Kolbjørn Bugge, presenterte kveldens musikalske innslag,
mannskoret Korr Lófotr, hvor han selv er medlem.


Korr Lófotr i aktivitet.


Karl Johan Solheim kåserte om stedsnavn på Vestvågøy. Han var også kveldens
ordstyrer.


Kolbjørn Bugge ble gjenvalgt som leder av historielaget.