Årsmøtet 2006

Årsmøtet 2006.
På årsmøtet 24. januar ble Svein Kongsjord gjenvalgt som leder for historielaget, som nylig har fått medlem nummer 500.
2006 blir hans 6. år i dette vervet. Ellers i styret er fra før Gunnlaug Bjørgo Larsen og Gunn Silsand Bugge, som ikke var på valg, og nye medlemmer er Karl Johan Solheim og Nils Vian. Det ble også valgt nye medlemmer i slektsgranskningsgruppa og årbokredaksjonen. Nils Vian har tidligere vært leder i slektsgranskningsgruppa i 10 år, og ble på årsmøtet utnevnt til æresmedlem. De andre æresmedlemmene er Kåre Ringstad, Kjell Sletteng, Kjell Oskar Straum og Halvor Gustavsen.
Det var 35 personer på årsmøtet.