Årsmøtet 2010

Årsmøte 27. januar 2010

Årsmøtet ble holdt på Surprise kafe på Leknes, og det ble åpnet av lederen i laget, Kolbjørn Bugge, med sangen "Til en misantrop" av Arnulf Øverland. Ordstyrer var Karl Johan Solheim.
Tidligere leder i historielaget Svein Kongsjord ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats gjennom mange år.
Robert Solberg spilte "Bruremarsj fra Lødingen" på trekkspill.

Etter en kaffepause med snitter og bløtkake fortalte Inge Elvebakk om venneforeningen til "Lófotr Vikingmuseum", og han inviterte historielaget til samarbeid om ulike aktiviteter, båt/ seiling, matkultur, håndverk, sang/ historiefortelling og Skaftnes. Deretter sang forsamlingen en gammel revyvise fra Borge.

Valgnemndas forslag til nytt styre og undergrupper ble enstemmig vedtatt, og årsmeldingene og regnskapet ble også godkjent. Årsmøtet bestemte at ordningene med støttemedlemskap og livsvarig medlemskap skulle opphøre fra og med 2010 (se ellers Lover og oppgaver under Om oss i menyen til venstre).
Kolbjørn Bugge ble gjenvalgt som leder.

Det ble opplyst om planlagte aktiviteter i 2010, blant annet "historietime" i Tjønndalen, tur til Kyllingdalen og Aalan gård, kulturminnedagen, temamøte etc.

Møtedeltakerne er på plass.

Lederen i VHL åpnet møtet med en sang.

Tidligere leder Svein Kongsjord ble tildelt æresmedlemskap.

Robert Solberg spilte Bruremarsj fra Lødingen.

Det ble servert snitter, bløtkake og kaffe.

Kolbjørn Bugge og Robert Solberg spilte til allsangen.