JULE- OG NYTTÅRSHILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER.

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

Vestvågøy Historielag sender jule- og nyttårshilsen til alle våre trofaste medlemmer

både innen kommunen og i hele landet. Medlemskapet gjør oss istand til å holde en

bra aktivitet. Det vil vi prøve å fortsette med i 2015.

Vennlig hilsen Kolbjørn Bugge, leder VHL