Bli medlem i Vestvågøy Historielag

Innmelding kan skje ved å:

- sende en e-post til  vhl@live.no.
- sende et brev til Vestvågøy Historielag, Sagaveien 20, 8370 Leknes.
- overføre det aktuelle beløpet til bankkonto nr. 45896506203. Merkes "Nytt medlem".
- kontakte lederen eller et styremedlem.

Alle medlemmer får fritt tilsendt årboka Lófotr og Vestvågøykalenderen. Medlemskontingenten er kr. 425,- .