STYREMØTE 24. mai 2017

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave

 

 

 

STYREMØTE 24.5. KL.18.30 Sagaveien 20

Saksliste:

Sak 23/17   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra møte 19.4.

                    Orienteringssaker.

Sak 24/17   Medlemsstatus og kontingentinnbetaling.

Sak 25/17   Evaluering av siste tematur og oppdatering av aktiviteter.

Sak 26/17   Tillitsvalgte 2018. Utsatt sak fra siste møte.

Sak 27/17   Skaftnes 18.6.2017. Oppdatering.

Sak 28/17   Jubileumsfeiring. Dato og program.

Sak 29/17   Presentasjon av kalender og årbok.

Sak 30/17   Eventuelt

 

Ord for dagen: Anita

Kolbjørn Bugge