STYREMØTE I SAGAVEIEN 20 TORSDAG 2.APRIL KL 18.30 AVLYST!!!

SAKSLISTE FØLGER.

STYREMØTET  DEN 2.APRIL ER AVLYST!

Dialektforskeren fra Gimsøy

ÅRSMØTE TIRSDAG 28.1.2020 kl.18 NB! MERK ENDRING AV DAG.

STED: TRAPPA KAFE, LEKNES

SAKSLISTE:

1. ÅPNING V/LEDER

2. KONSTITUERING

3. ÅRSMELDING 2019

4. REGNSKAP 2019

5. KONTINGENTFASTSETTING 2020

6. BUDSJETT 2020

7. ARBEIDSPLAN 2020

STYREMØTE 6.11.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 53/19 Innkalling og saksliste. Referat fra siste styremøte og orienteringssaker.

Sak 54/19 Medlemsstatus.

Sak 55/19 Neste aktivitet 21.11.

Sak 56/19 Fotoarkivet og arkivet.

Abonner på Forsidestrøm