STYREMØTE 6.11.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 53/19 Innkalling og saksliste. Referat fra siste styremøte og orienteringssaker.

Sak 54/19 Medlemsstatus.

Sak 55/19 Neste aktivitet 21.11.

Sak 56/19 Fotoarkivet og arkivet.

På besøk hos Gimsøy Historielag 14 september 2019

PÅ BESØK HOS GIMSØY HISTORIELAG.

STYREMØTE DEN 18.9.KL.18.30

STYREMØTE onsdag 18.september kl.18.30 i Sagaveien 20.

HALLFRID CHRISTIANSEN - BLI KJENT MED DIALEKTFORSKER OG PIONEREN FRA GIMSØY.

Hallfrid Christiansen (1886-1964)  fra Gimsøy, med aner i Borge, er betegnet som Nord-Norges svar på Ivar Aasen, men ble mye motarbeidet i sitt arbeid og glemt.

Abonner på Forsidestrøm