ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG.

Med bakgrunn i den pågående pandemi og de restriksjoner som nå er kommet fra sentralt hold, finner styret det vanskelig å gjennomføre årsmøtet som planlagt den 27.januar. Dette vil bli vurdert etter hvert.

ÅRSMØTE I VHL 27,januar 2021

Årsmøtet blir avholdt onsdag 27.januar på Trappa Cafe, Skulbrugården

Starter kl 18.00

Saksliste;

1. Åpning

2. Konstituering

3, Årsmelding 2020

4, Regnskap 2020

5. Kontingent 2021

STYREMØTE

Neste styremøte blir onsdag 25.november kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste følger.

 

STYREMØTE I vhl

ETTER EN LANG PAUSE MED AKTIVITET OG ARBEID MED LOKALHISTORIE

INNKALLES STYRET TIL MØTE DEN 26.8.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20.

Lofoten AIR 01 - første kapittel

Hjertelig velkommen til åpent gjesteatelier i bevaringsverdige Kleivan havn på Kvalnes søndag 14. juni kl. 18 - 21.

Utearrangementet er åpent for alle. Kaffe- og kakesalg.

Program:

Kl 18:00 Daglig leder Villa Lofoten Aaslaug Vaa ønsker velkommen og forteller om hva Lofoten AIR er og sitt restaureringsprosjekt på Kleivan.

Kl 18:30 Tekstilkunstner Hanne Friis fra Oslo forteller om og demonstrerer farging av garn og tekstiler med planter, jernvann og rust. Jernblandingen er framstilt av jerngjenstander etter fiskerbøndene på Kvalnes og plantene er plukket på stedet. Hanne presentere sitt kunstnerskap i en bildeserie

Kl 19:30 tørrmurer Eystein Greibrokk fra Byglandsfjord i Setesdal forteller om sitt arbeid med restaureringen av kaia til Villa Lofoten på Kleivan og viser en bildeserie hvor han presenterer andre arbeider.

Kl 20:30 Avslutning med allsang.

Parker på allmenningskaia eller langs veien, og ta gjerne med stol og/eller pute for å sitte i/på.

 

 

Hjertelig velkommen!

Hilsen Aaslaug Vaa

AKTIVITET I LAGET FRAM TIL SOMMEREN

På grunn av de tilstander vi har lokalt, i landet og verden, så blir det også lite aktivitet i laget. Vi satser på å

komme tilbake sterkere når det blir mer avklaring på situasjonen. Det blir en litt avventende holdning der administrative 

INNKREVING AV MELEMSKONTINGENT FOR 2020

Innkreving av medlemskontingent for 2020 er i gang.

Det ser ut til at  melom 70 og 80 medlemmer ikke har betalt kontingenten for i år. til tross for 

Pages

Subscribe to Vestvågøy Historielag RSS