Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

Årsmøte 2017

ÅRSMØTE I  VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 25.JANUAR 2017 KL 18.00

Surprise, Leknes

 

Saksliste

1.  Åpning v/leder

Styremøte 30. november 2016

 

Referat fra styremøte i  VHL  30.11.  2016

i Sagaveien, Leknes

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Eldar Andersen, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen.

 

Ord for dagen ved Kolbjørn: «Nissen som fikk nye bukser til jul».

Styremøte 30. november 2016

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 30.11.KL.18.30    Sagaveien 20.

Saksliste:

Referat styremøte 26. oktober 2016

Referat fra styremøte i  VHL  26.10.  2016 i Sagaveien, Leknes

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl A. Hansen, Karl Botolfsen,

Eldar Andersen, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen, Turid W. Pedersen

Eldar hadde ord for dagen: «Klaffebordet hennes mor», ukjent forfatter.

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Godkjent.

                    Godkjenning av referat fra styremøtet 21.09.16

                   Godkjent.

                    Orienteringssaker

Abonner på Forsidestrøm