Bilder fra aktiviteter

Skaftnesdagen 2012
Uttakleiv
Fra Steira til Elstad
Fra Kræmmervika til Sør-Græna
Vestresand og Sandøya
Steinen
Fra Sør-Vetting til Nord-Græna
Folkemusikk på Vestvågøy gjennom 100 år
Tørrfisk, lofotinger og bergensere i middelalderen
Kyllingdalen

Dialektforskeren fra Gimsøy

ÅRSMØTE TIRSDAG 28.1.2020 kl.18 NB! MERK ENDRING AV DAG.

STED: TRAPPA KAFE, LEKNES

SAKSLISTE:

1. ÅPNING V/LEDER

2. KONSTITUERING

3. ÅRSMELDING 2019

4. REGNSKAP 2019

5. KONTINGENTFASTSETTING 2020

6. BUDSJETT 2020

7. ARBEIDSPLAN 2020

STYREMØTE 6.11.KL.18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 53/19 Innkalling og saksliste. Referat fra siste styremøte og orienteringssaker.

Sak 54/19 Medlemsstatus.

Sak 55/19 Neste aktivitet 21.11.

Sak 56/19 Fotoarkivet og arkivet.

På besøk hos Gimsøy Historielag 14 september 2019

PÅ BESØK HOS GIMSØY HISTORIELAG.

Abonner på Forsidestrøm

Eldre innlegg: